公共支撑部,非第一完成单位论文28篇

第一完成单位论文19篇:

第一完成单位论文25篇:

1.Han, Jinsheng; Chen, Huayong; Yao, Junming; Deng, Xiaohua. 2.24 Ga
mafic dykes from Taihua Complex, southern Trans-North China Orogen, and
their tectonic implications. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2015, 270: 124-138.
DOI: 10.1016/j.precamres.2015.09.009

1.Zhang, Le; Ren, Zhong-Yuan; Wang, Christina Yan. Melt inclusions in
the olivine from the Nantianwan intrusion: Implications for the parental
magma of Ni-Cu- sulfide-bearing mafic-ultramafic intrusions of the
similar to 260 Ma Emeishan large igneous province . JOURNAL OF ASIAN
EARTH SCIENCES, 2017, 134: 72-85. DOI:10.1016/j.jseaes.2016.11.014

2.Xiao, Xiao; Yan, Bo; Fu, Jiamo; Xiao, Xianming. Absorption and
recovery of n-hexane in aqueous solutions of fluorocarbon surfactants.
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2015, 37: 163-171. DOI:
10.1016/j.jes.2015.03.023

2.He, Hongping; Ji, Shichao; Tao, Qi; Zhu, Jianxi; Chen, Tianhu; Liang,
Xiaoliang; Li, Zhaohui; Dong, Hailiang. Transformation of halloysite and
kaolinite into beidellite under hydrothermal condition. AMERICAN
MINERALOGIST, 2017, 102: 997-1005. DOI:10.2138/am-2017-5935

3.Yu, Linpeng; Yuan, Yong; Tang, Jia; Wang, Yueqiang; Zhou, Shungui.
Biochar as an electron shuttle for reductive dechlorination of
pentachlorophenol by Geobacter sulfurreducens. SCIENTIFIC REPORTS, 2015,
5: 16221-. DOI: 10.1038/srep16221

3.Xu, Tianyuan; Zhu, Runliang; Zhu, Gangqiang; Zhu, Jianxi; Liang,
Xiaoliang; Zhu, Yanping; He, Hongping. Mechanisms for the enhanced
photo-Fenton activity of ferrihydrite modified with BiVO4 at neutral pH.
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2017, 212: 50-58.
DOI:10.1016/j.apcatb.2017.04.064

4.Ji, Yuemeng; Wang, Honghong; Chen, Jiangyao; Li, Guiying; An,
Taicheng; Zhao, Xiaolei. Can Silica Particles Reduce Air Pollution by
Facilitating the Reactions of Aliphatic Aldehyde and NO2?. JOURNAL OF
PHYSICAL CHEMISTRY A, 2015, 119: 11376-11383. DOI:
10.1021/acs.jpca.5b09065

4.DengWei; HuQihou; LiuTengyu; WangXinming; ZhangYanli; SongWei;
SunYele; BiXinhui; YuJianzhen; YangWeigiang; HuangXinyu; ZhangZhou;
HuangZhonghui; HeQuanfu; Mellouki, Abdelwahid; George, Christian.
Primary particulate emissions and secondary organic aerosol formation
from idling diesel vehicle exhaust in China. SCIENCE OF THE TOTAL
ENVIRONMENT, 2017, 593: 462-469. DOI:10.1016/j.scitotenv.2017.03.088

5.Xie, Xiande; Yang, Hexiong; Gu, Xiangping; Downs, Robert T.. Chemical
composition and crystal structure of merrillite from the Suizhou
meteorite. AMERICAN MINERALOGIST, 2015, 100: 2753-2756. DOI:
10.2138/am-2015-5488

5.Bu, Hongling; Yuan, Peng; Liu, Hongmei; Liu, Dong; Zhou, Xiang.
Thermal decomposition of long-chain fatty acids and its derivative in
the presence of montmorillonite. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND
CALORIMETRY, 2017, 128: 1661-1669. DOI:10.1007/s10973-016-6022-5

6.Wang, Qingtao; Lu, Hong; Shen, Chenchen; Liao, Jing. Contribution of
insoluble organic matters to late gas generation from mature Salgan
Shale. Interpretation-A Journal of Subsurface Characterization, 2015, 3:
SJ81-SJ93. DOI: 10.1190/INT-2014-0149.1

6.Hong, Lu-Bing; Zhang, Yin-Hui; Xu, Yi-Gang; Ren, Zhong-Yuan; Yan, Wen;
Ma, Qiang; Ma, Liang; Xie, Wei. Hydrous orthopyroxene-rich pyroxenite
source of the Xinkailing high magnesium andesites, Western Liaoning:
Implications for the subduction-modified lithospheric mantle and the
destruction mechanism of the North China Craton. LITHOS, 2017, 282:
10-22. DOI:10.1016/j.lithos2017.02.014

7.Yu, Linpeng; Yuan, Yong; Chen, Shanshan; Zhuang, Li; Zhou, Shungui.
Direct uptake of electrode electrons for autotrophic denitrification by
Thiobacillus denitrificans. ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS, 2015, 60:
126-130. DOI: 10.1016/j.elecom.2015.08.025

7.Peng, Xianzhi; Fan, Yujuan; Jin, Jiabin; Xiong, Songsong; Liu, Jun;
Tang, Caiming. Bioaccumulation and biomagnification of ultraviolet
absorbents in marine wildlife of the Pearl River Estuarine, South China
Sea. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2017, 225: 55-65.
DOI:10.1016/j.envpol.2017.03.035

8.Jiang, C.; Wu, Z. F.; Cheng, J.; Yu, Q.; Rao, X. Q.. Impacts of
urbanization on net primary productivity in the Pearl River Delta,
China. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT PRODUCTION, 2015, 9: 581-598.

8.Liang, Zhishu; Li, Guiying; An, Taicheng. Purifying, cloning and
characterizing a novel dehalogenase from Bacillus sp GZT to enhance the
biodegradation of 2,4,6-tribromophenol in water. ENVIRONMENTAL
POLLUTION, 2017, 225: 104-111. DOI:10.1016/j.envpol.2017.03.043

9.Fu Juan; Wu Neng-you; Lu Hai-long; Wu Dai-dai; Su Qiu-cheng. Laser
Raman Spectroscopy and Its Application in Gas Hydrate Studies.
SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS, 2015, 35: 2996-3002. DOI:
10.3964/j.issn.1000-059311-2996-07

9.Huang, Youda; Zhang, Dainan; Duan, Dandan; Yang, Yu; Xiong, Yongqiang;
Ran, Yong. Importance of the structure and nanoporosity of organic
matter on the desorption kinetics of benzo[a]pyrene in sediments.
ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2017, 225: 628-636.
DOI:10.1016/j.envpol.2017.03.032

10.Xiao, Xian-Ming; Wei, Qiang; Gai, Hai-Feng; Li, Teng-Fei; Wang,
Mao-Lin; Pan, Lei; Chen, Ji; Tian, Hui. Main controlling factors and
enrichment area evaluation of shale gas of the Lower Paleozoic marine
strata in south China. PETROLEUM SCIENCE, 2015, 12: 573-586. DOI:
10.1007/s12182-015-0057-2

10.Liu He-Huan; Li Hui-Ru; Zhang Wen-Bing; Sheng Guo-Ying; Fu Jia-Mo;
Peng Ping-An. Co-analysis of Dechlorane Plus and Related Compounds in
Soil Sample by Gas Chromatography Coupled with Triple Tandem Mass
Spectrometry. CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, 2017, 45:
423-428. DOI:10.11895/j.issn.0253.3820.160656

11.Huang RuiFang; Sun WeiDong; Ding Xing; Liu JinZhong; Peng ShaoBang.
Olivine versus peridotite during serpentinization: Gas formation.
SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES, 2015, 58: 2165-2174. DOI:
10.1007/s11430-015-5222-3

11.Liu Jun; Tang Cai-Ming; Xiong Song-Song; Fan Yu-Juan; Zheng Ke; Peng
Xian-Zhi. Multi-target Determination of Trace Endocrine Disrupting
Chemicals in Biota Using Ultra-high Performance Liquid
Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL
CHEMISTRY, 2017, 45: 434-440. DOI:10.11895/j.issn.0253.3820.160651

12.Li, Jingyan; Guo, Feng; Li, Chaowen; Zhao, Liang; Huang, Miwei.
Permian back-arc extension in central Inner Mongolia, NE China:
Elemental and Sr-Nd-Pb-Hf-O isotopic constraints from the Linxi high-MgO
diabase dikes. ISLAND ARC, 2015, 24: 404-424. DOI: 10.1111/iar.12120

12.Cao, Huairen; Zou, Yan-Rong; Lei, Yan; Xi, Dangpeng; Wan, Xiaoqiao;
Peng, Ping’an. Shale Oil Assessment for the Songliao Basin, Northeastern
China, Using Oil Generation-Sorption Method. ENERGY & FUELS, 2017, 31:
4826-4842. DOI:10.1021/acs.energyfuels.7b00098

13.An, Jibin; Li, Guiying; An, Taicheng; Song, Weihua; Feng, Huixia; Lu,
Yujuan. Photocatalytic degradation of three amantadine antiviral drugs
as well as their eco-toxicity evolution. CATALYSIS TODAY, 2015, 258:
602-609. DOI: 10.1016/j.cattod.2015.01.004

13.Zhang, Zengjie; Daly, J. Stephen; Li, Chang’an; Tyrrell, Shane; Sun,
Xilin; Yan, Yi. Sedimentary provenance constraints on drainage evolution
models for SE Tibet: Evidence from detrital K-feldspar. GEOPHYSICAL
RESEARCH LETTERS, 2017, 44: 4064-4073. DOI:10.1002/2017GL073185

14.Wang, Shaorui; Wang, Yan; Lei, Wenrui; Sun, Yingtao; Wang, Yujie;
Luo, Chunling; Zhang, Gan. Simultaneous enhanced removal of Cu, PCBs,
and PBDEs by corn from e-waste-contaminated soil using the biodegradable
chelant EDDS. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2015, 22:
18203-18210. DOI: 10.1007/s11356-015-5045-y

14.Chen, Pei; Xiao, Xiao; Mei, Jun; Cai, Ying; Tang, Yuhui; Peng,
Ping’an. Characteristic accumulation of PCDD/Fs in pine needles near an
MSWI and emission levels of the MSWI in Pearl River Delta: A case study.
CHEMOSPHERE, 2017, 181: 360-367. DOI:10.1016/j.chemosphere.2017.04.098

15.Wang, Meng; Kuang, Yaoqiu; Huang, Ningsheng. Sustainable Urban
External Service Function Development for Building the International
Megalopolis in the Pearl River Delta, China. Sustainability, 2015, 7:
13029-13054. DOI: 10.3390/su71013029

15.Lv, Jianhai; Kuang, Yaoqiu; Zhao, Hui; Andersson, Andreas. Patterns
of coccolithophore pigment change under global acidification conditions
based on in-situ observations at BATS site between July 1990-Dec 2008.
FRONTIERS OF EARTH SCIENCE, 2017, 11: 297-307.
DOI:10.1007/s11707-015-0503-x

16.Liu, Peng; He, Hongping; Wei, Gaoling; Liang, Xiaoliang; Qi, Feihong;
Tan, Fuding; Tan, Wei; Zhu, Jianxi; Zhu, Runliang. Effect of Mn
substitution on the promoted formaldehyde oxidation over spinel ferrite:
Catalyst characterization, performance and reaction mechanism. APPLIED
CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2016, 182: 476-484. DOI:
10.1016/j.apcatb.2015.09.055

16.Zhan, Zhao-Wen; Zou, Yan-Rong; Pan, Changchun; Sun, Jia-Nan; Lin,
Xiao-Hui; Peng, Ping’an. Origin, charging, and mixing of crude oils in
the Tahe oilfield, Tarim Basin, China. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2017, 108:
18-29. DOI:10.1016/j.orggeochem.2017.03.007

17.Ma, Lingya; Chen, Qingze; Zhu, Jianxi; Xi, Yunfei; He, Hongping; Zhu,
Runliang; Tao, Qi; Ayoko, Godwin A.. Adsorption of phenol and Cu onto
cationic and zwitterionic surfactant modified montmorillonite in single
and binary systems. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2016, 283: 880-888.
DOI: 10.1016/j.cej.2015.08.009

17.Chen, Jun; Liu, You-Sheng; Zhang, Jin-Na; Yang, Yong-Qiang; Hu,
Li-Xin; Yang, Yuan-Yuan; Zhao, Jian-Liang; Chen, Fan-Rong; Ying,
Guang-Guo. Removal of antibiotics from piggery wastewater by biological
aerated filter system: Treatment efficiency and biodegradation kinetics.
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2017, 238: 70-77.
DOI:10.1016/j.biortech.2017.04.023

18.Yuan, Weiwei; Yuan, Peng; Liu, Dong; Yu, Wenbin; Laipan, Minwang;
Deng, Liangliang; Chen, Fanrong. In situ hydrothermal synthesis of a
novel hierarchically porous TS-1/modified-diatomite composite for
methylene blue removal by the synergistic effect of adsorption and
photocatalysis. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 2016, 462:
191-199. DOI: 10.1016/j.jcis.2015.09.067

18.Zhang, Chan-chan; Sun, Wei-dong; Wang, Jin-tuan; Zhang, Li-peng; Sun,
Sai-jun; Wu, Kai. Oxygen fugacity and porphyry mineralization: A zircon
perspective of Dexing porphyry Cu deposit, China. GEOCHIMICA ET
COSMOCHIMICA ACTA, 2017, 206: 343-363. DOI:10.1016/j.gca.2017.03.013

19.Liu, Dong; Yu, Wenbin; Deng, Liangliang; Yuan, Weiwei; Ma, Lingya;
Yuan, Peng; Du, Peixin; He, Hongping. Possible mechanism of structural
incorporation of Al into diatomite during the deposition process I. Via
a condensation reaction of hydroxyl groups. JOURNAL OF COLLOID AND
INTERFACE SCIENCE, 2016, 461: 64-68. DOI: 10.1016/j.jcis.2015.08.058

19.Ren, Zhong-Yuan; Wu, Ya-Dong; Zhang, Le; Nichols, Alexander R. L.;
Hong, Lu-Bing; Zhang, Yin-Hui; Zhang, Yan; Liu, Jian-Qiang; Xu, Yi-Gang.
Primary magmas and mantle sources of Emeishan basalts constrained from
major element, trace element and Pb isotope compositions of
olivine-hosted melt inclusions. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2017,
208: 63-85. DOI:10.1016/j.gca.2017.01.054

非第一完成单位论文18篇:

20.Syed, Jabir Hussain; Iqbal, Mehreen; Zhong, Guangcai; Katsoyiannis,
Athanasios; Yadav, Ishwar Chandra; Li, Jun; Zhang, Gan. Polycyclic
aromatic hydrocarbons in Chinese forest soils: profile composition,
spatial variations and source apportionment. SCIENTIFIC REPORTS, 2017,
7: 2692-. DOI:10.1038/s41598-017-02999-0

1.Sun, Yali; Ren, Minghao; Xia, Xiaoping; Li, Congying; Sun, Weidong.
Determination of Os by isotope dilution-inductively coupled plasma-mass
spectrometry with the combination of laser ablation to introduce
chemically separated geological samples. SPECTROCHIMICA ACTA PART
B-ATOMIC SPECTROSCOPY, 2015, 113: 22-29. DOI: 10.1016/j.sab.2015.08.010

21.Wei, Yanli; Li, Huizhen; Zhang, Junjie; Xiong, Jingjing; Yi, Xiaoyi;
You, Jing. Legacy and Current-Use Insecticides in Agricultural Sediments
from South China: Impact of Application Pattern on Occurrence and Risk.
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2017, 65: 4247-4254.
DOI:10.1021/acsjafc.7b00620

2.Fang, T.; Yu, L. P.; Zhang, W. C.; Bao, S. P.. Effects of humic acid
and ionic strength on TiO2 nanoparticles sublethal toxicity to
zebrafish. ECOTOXICOLOGY, 2015, 24: 2054-2066. DOI:
10.1007/s10646-015-1541-6

22.Wei, Siye; Zhu, Mengbo; Song, Jianzhong; Peng, Ping’an. Comprehensive
Characterization of Biochars Produced from Three Major Crop Straws of
China. BIORESOURCES, 2017, 12: 3316-3330.
DOI:10.15376/biores.12.2.3316-3330

3.Li, Chunlin; Ma, Zhen; Chen, Jianmin; Wang, Xinming; Ye, Xingnan;
Wang, Lin; Yang, Xin; Kan, Haidong; Donaldson, D. J.; Mellouki,
Abdelwahid. Evolution of biomass burning smoke particles in the dark.
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2015, 120: 244-252. DOI:
10.1016/j.atmosenv.2015.09.003

23.Huang, Zongying; Long, Xiaoping; Wang, Xuan-Ce; Zhang, Yunying; Du,
Long; Yuan, Chao; Xiao, Wenjiao. Precambrian evolution of the Chinese
Central Tianshan Block: Constraints on its tectonic affinity to the
Tarim Craton and responses to supercontinental cycles. PRECAMBRIAN
RESEARCH, 2017, 295: 24-37. DOI:10.1016/j.precamres.2017.04.014

4.Lin, Chong; Liao, Jianbo; Wei, Chaohai. Modeling and optimization of
the coagulation of highly concentrated coking wastewater by ferrous
sulfate using a response surface methodology. Desalination and Water
Treatment, 2015, 56: 3334-3345. DOI: 10.1080/19443994.2014.968629

24.Li, Dan; Zhu, Xifen; Zhong, Yin; Huang, Weilin; Peng, Ping’an.
Abiotic transformation of hexabromocyclododecane by sulfidated nanoscale
zerovalent iron: Kinetics, mechanism and influencing factors. WATER
RESEARCH, 2017, 121: 140-149. DOI:10.1016/j.watres.2017.05.019

5.Chen, Chang-Er; Zhang, Hao; Ying, Guang-Guo; Zhou, Li-Jun; Jones,
Kevin C.. Passive sampling: A cost-effective method for understanding
antibiotic fate, behaviour and impact. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2015,
85: 284-291. DOI: 10.1016/j.envint.2015.10.001

非第一完成单位论文28篇:

6.Bai, Yan; Fang, Xiaomin; Jia, Guodong; Sun, Jimin; Wen, Rong; Ye,
Yuqing. Different altitude effect of leaf wax n-alkane delta D values in
surface soils along two vapor transport pathways, southeastern Tibetan
Plateau. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2015, 170: 94-107. DOI:
10.1016/j.gca.2015.08.016

1.Wang, Li; Zhao, Yuan; Yi, Xin; Wang, Zhanxiang; Yi, Yayi; Huang, Tao;
Gao, Hong; Ma, Jianmin. Spatial distribution of atmospheric PAHs and
their genotoxicity in petrochemical industrialized Lanzhou valley,
northwest China. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2017, 24:
12820-12834. DOI:10.1007/s11356-017-8808-9

7.Li, Qiang; Xia, Bin; Li, Jianfeng; Xia, Lianze; Huang, Qiangtai; Xia,
Zhongyu. Mineral Chemistry and Geochemistry of Peridotites from the
Zedang and Luobusa Ophiolites, Tibet: Implications for the Evolution of
the Neo-Tethys. JOURNAL OF EARTH SCIENCE, 2015, 26: 893-910. DOI:
10.1007/s12583-015-0544-9

2.Wu, Liangpeng; Yang, Xu; Huang, Yanqin; Li, Xinjun. Enhanced
photoelectrocatalytic performance of heterostructured TiO2-based
nanoparticles decorated nanotubes. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE &
PROCESSING, 2017, 123: 403. DOI:10.1007/s00339-017-1022-2